Schülervertretung

Schuljahr 2023/24

Schülersprecher-Team:
Jasmin Sarwar (MSS 11), Thomas Schornick (MSS 11), Saliah Nisa Cimsit (MSS 11)
stv. Schülersprecherinnen:
Merle Käß (MSS 11), Meva-Sena Ciftci (MSS 11)
Oberstufensprecher und stv. Oberstufensprecher:
Arda Sertkaya (MSS 11), Ben David Jung (MSS 12)
Mittelstufensprecher und stv. Mittelstufensprecherin:
Samuel Jung (Jgst 8), Helena Schwalb (Jgst 10)
Unterstufensprecherin und stv. Unterstufensprecherin:
Vanessa Maier (Jgst 6), Frida Jochem (Jgst 6)
Schulausschuss und Schulbuchausschuss:
Ida Pobucky (Jgst 6), Gustav Jochem (Jgst 9), Max Hell (Jgst 8)
MSS-Raumbetreuer:
Lemi Aksoy (MSS 12), Aaron Huber (MSS 12)
stv. Protokollantin und Protokollant
Josephine Koch (MSS 12), Lasse Ziegele (MSS 12)